VILLKOR

KÖPVILLKOR

Allmänt

FIRESS.se är handelsnamn samt hemsida och webbshop för brandskyddsprodukter som importeras och säljs i Sverige av Seabeach Trading AB, Box 428, 351 06 VÄXJÖ.


Vi reserverar oss för att produktinformation och produktbilder kan avvika ifrån exakta egenskaper eller utseenden i de fall tillverkaren kan förändra dessa utan avisering.


Vi friskriver oss alla former av skador som kan uppkomma på fordon, lokal, person eller annat i samband med montage eller användande av våra produkter på något sätt som inte beskrivs i produktinformation eller instruktioner.


Beställning

Alla beställningar sker via vår webbshop, alternativt via e-post eller telefon.

Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs.

Beställning som utförs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.


Förändring av beställning

Beställaren har, fram tills dess att beställningen färdigställts för utleverans, rätt att förändra beställningen utan kostnad. Vid ändring av produkter på beställningen gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att beställning som levererats ut från oss kan ej, av självklara skäl, ändras.


Avbeställning utan kostnad är möjlig fram till beställningen färdigställts för leverans. (Med färdigställts menas att varan/varorna är packade samt att frakthandlingar har skapats.) Avbeställning efter det att beställningen färdigställts för leverans är ej möjlig och kunden är skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse av detsamma har mottagits från oss.


Priser

Alla priser i webbshopen är angivna i SEK (svenska kronor) inklusive moms. Fraktkostnad tillkommer enligt, för varje beställning i webbshopen, valt leveranssätt.


Vi förbehåller oss rätten att justera priser utifrån valuta- och omkostnadsförändringar. Kunder kommer i sådana fall skyndsamt informeras om ändringar samt ges möjlighet att avbryta ev. lagd och olevererad beställning.


Betalningsalternativ

Samtliga beställningar skall betalas enligt webbshopens valbara alternativ; via kortbetalning eller Swish. Utleverans av varor sker endast efter att vi mottagit full betalning för beställda produkter och ev. fraktkostnad.

Om annat betalningsalternativ önskas kan det endast medges efter personlig kontakt och skriftlig överenskommelse.


Leveranstider

Normal leveranstid är 1 till 4 arbetsdagar från beställningsdagen. Om någon artikel ej finns tillgänglig på lager så meddelas kunden skyndsamt om detta.


Vi reserverar oss för slutförsäljning av innevarande lager. I de fall innevarande lager är slut är leveranstiden normalt 7 till 14 dagar. Vid längre leveransförsening informeras kunden och ges möjlighet att avbryta ev. beställning genom att kontakta vår kundtjänst via e-post till info@firess.se.


Frakt

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, normalt Schenker. Leveranssätt presenteras innan slutförande av beställning och debiteras enligt vår gällande prislista. Det är köparens ansvar att säkerställa leveransadressen som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt. Det är också köparens ansvar att säkerställa att leveransen avhämtas hos aviserat ombud/utlämningsställe innan sista avhämtningsdatum.

Hitta ditt närmaste Schenker-ombud 


Ej uthämtad leverans

För paket som ej hämtas ut förbehåller vi oss rätten att debitera kunden kostnaderna för frakt, returfrakt, expeditionsavgift och hanteringskostnad på totalt 299 kr.


Transport

Om varan skadas innan uthämtning eller försvinner under transport är ansvaret vårt och kunden hålls skadeslös. Vid synbar skada på paket skall innehållet besiktigas av kund och ev. skador på produkter dokumenteras med foto. Skador skall meddelas till vår kundtjänst inom 7 dagar efter mottagandet. Om vara skadas eller försvinner under återsändande från kund till oss är kunden betalningsansvarig gentemot oss.


Ångerrätt

Privatpersoner har enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock tidigast efter 7 arbetsdagar, från mottagandet.


För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar kunden oss varpå vi kontrollerar att kunden/beställningen uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten och i behövda fall kan vi begära kompletterande uppgifter för att kunna avgöra om ångerrätten är tillämplig.

Återsändande av vara med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer som tillhandahålls av vår kundtjänst.


Reklamationer

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid ev. reklamation efter garantitidens utgång skall köparen tydligt kunna påvisa att de fel/brister man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.


Om kunden får en defekt eller fellevererad vara skall kunden kontakta kundtjänst så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Kundtjänst tar emot kundens felanmälan och sänder kunden en returblankett tillsammans med en förbetalad returetikett. Eventuellt fellevererad vara skall returneras i det skick som den mottogs åtföljd av returblanketten fullständigt ifylld. OBS! Innan kund returnerar defekt/fellevererad vara måste kund kontakta vår kundtjänst för att få reklamationen godkänd och tilldelas ett returnummer. Returer inkomna utan returnummer kommer ej att godtas.


Returer

Vi förbehåller oss rätten att ersätta ev. defekt vara med likvärdig vara i de fall identisk vara ej är tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.


Information

Vi förbehåller oss för ev. tryck/stavfel och övriga felaktigheter i varors information/specifikation som ej kunnat påvisas vid tidigare tillfälle. All bildinformation på våra sidor skall primärt ses som illustrationer då vi över tid ej kan garantera att bild återger varans nuvarande exakta utseende samt beskaffenhet.


Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) riktlinjer och rekommendationer.
Tvist mellan (två eller flera) företag avgörs primärt i direkt förhandling mellan parterna och vid oförsonlighet i domstol.


Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndigheters beslut, uteblivna/försvunna/skadade leveranser från underleverantörer, ej förutsägbara fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

0470-400 20

Hjalmar Petris väg 40
352 46 VÄXJÖ

Copyright © All Rights Reserved - FCKN EPIC Media 2019

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan, till exempel genom att komma ihåg varor du lagt i din varukorg. Klicka på Acceptera om du godkänner vårt användande av cookies på den här hemsidan!

Acceptera